O Policji

Strategia

W dniu 17 kwietnia 2012 roku, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński zatwierdził aneks do"Strategii Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na lata 2010 - 2012" Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Mając powyższe na uwadze, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Ryszard Wiśniewski, polecił wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji garnizonu lubuskiego, zapoznać się z treścią w/w dokumentu, który w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej:


 

Powrót na górę strony