Aktualności

ZAPOBIEGANIE HANDLOWI LUDŹMI

Data publikacji 23.05.2023

Zielonogórscy policjanci w maju i w czerwcu odwiedzają uczniów szkół średnich w ramach XV edycji projektu profilaktycznego pn. „Zapobieganie handlowi ludźmi”, opracowanego w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Rozmawiają z młodzieżą z młodzieżą o zjawisku handlu ludźmi, wyjaśniają czym jest handel ludźmi oraz jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać przed wyjazdem za granicę.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska handlu ludźmi oraz kształtowanie świadomości wiktymologicznej młodzieży. Wakacje to okres poszukiwania dorywczej pracy, wyjazdów za granicę, a przy tym beztroski i chęci przeżycia przygody, co zwiększa zagrożenie wykorzystania w celu niewolniczej pracy lub w prostytucji. Szczególnie narażeni na ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi są młodzi ludzie. Brak doświadczenia życiowego i młodzieńcza beztroska powoduje, że łatwo dają się manipulować i oszukiwać. Aby zwalczać i zapobiegać temu przestępstwu, które jest wyjątkowo dynamiczne, trzeba poznać złożoność tego zjawiska.

Podczas spotkań z młodymi ludźmi przybliżają ten trudny temat policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej i Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Podczas zajęć wykorzystywane są filmy profilaktyczne, broszury i ulotki informacyjno-edukacyjne udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Lubuski Urząd Wojewódzki. Podczas spotkań prezentowany jest materiał filmowy opisujący w bardzo ekspresyjny sposób "łańcuch handlu ludźmi". Spotkania policjantów z młodzieżą potrwają do końca czerwca 2023 roku.

Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje nią nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary. Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby stać się ofiarą handlu ludźmi - to mit!  Kara za tą zbrodnię to pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, maksymalna to lat 15. Także przygotowanie do tego przestępstwa jest karalne – te i wiele innych informacji usłyszy młodzież szkół średnich w ramach prowadzonych po raz czternasty spotkań profilaktycznych pn. „Zapobieganie handlowi ludźmi”. W poprzednich edycjach policjanci zielonogórscy przeprowadzili ponad 3.000 spotkań, w których wzięło udział ponad 50 000 uczniów.

 

opracowanie

podinspektor Violetta Sokolowska-Domagała

 

JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI?

 

Zanim wybierzemy się za granicę do pracy PAMIĘTAJMY, aby:

 • Dopełnić wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu - jeśli wyjeżdżasz na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne konieczne do podjęcia pracy dokumenty np.: zaświadczenia potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe).
 • Ubezpieczyć się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia).
 • Sprawdzić, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący Ci pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni certyfikat (od l listopada 2005 certyfikaty wydaje Urząd Marszałka Województwa).
 • Upewnić się, że Twój pracodawca istnieje!
 • Dowiedzieć się o nim jak najwięcej - najlepiej od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim.
 • Dowiedzieć się, na co możesz liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub masz problemy z pracodawcą). Poproś o zobowiązanie na piśmie.
 • Dokładnie czytać wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz - pytaj!
 • Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania!
 • Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię.
 • Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszać w pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy.
 • Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.

Zabierz ze sobą:

 1. Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc.
 2. Słownik lub rozmówki - jeśli nie jesteś pewna, czy dasz sobie radę z miejscowym językiem.
 3. Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo będziesz mogła zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego – nie komórki - o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy rozmowę mówi po polsku.
 4. Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc.
 5. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez NFZ.
 6. Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.
 7. Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki). Zapas na „czarną godzinę", aby miała za co wrócić do Polski.

Pamiętaj za granicą:

 • Nikt więc, nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek - także do pracy!
 • Masz prawo do obrony swoich praw!
 • Jeśli trafiłaś na policję - czy to jako poszkodowana czy jako podejrzana, masz prawo do tłumacza - domagaj się tego.

 

PORADY OPRACOWANE PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

 

Linki do stron internetowych

https://lubuska.policja.gov.pl/go/prewencja/przeciwdzialanie-handlo/32471,Handel-ludzmi.html

https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

www.strada.org.pl

www.kcik.pl

Powrót na górę strony