Aktualności

Pieszy bezpieczny na przejściu

Data publikacji 10.03.2023

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego prowadzili wczoraj działania „Pieszy bezpieczny na przejściu”, podczas których zwracali szczególną uwagę na sposób zachowania kierujących samochodami w stosunku do pieszych. W mieście na głównych ciągach komunikacyjnych i w rejonach skrzyżowań, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych ulicach było więcej policyjnych patroli, które czuwały nad ich bezpieczeństwem.

Policjanci zwracali uwagę na takie wykroczenia jak przekraczanie dozwolonej prędkości, w szczególności przed i na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych,  nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i inne wykroczenia popełniane w stosunku do tej grupy uczestników ruchu drogowego. Jednakże również zwracali uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych w ruchu drogowym, np. przechodzenia w miejscach niedozwolonych czy na czerwonym świetle.

Mundurowi szczególną uwagę zwracali też na parkowanie na chodnikach, w strefach zamieszkania, ponieważ  otrzymują bardzo wiele zgłoszeń o tym, że kierujący blokują przejazdy, wyjazdy, utrudniają lub czasem wręcz uniemożliwiają pieszym poruszanie się. Najwięcej takich zgłoszeń mieszkańcy przekazują Policji za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie internetowo wskazują miejsca, w których kierujący łamią przepisy.

Policjanci byli  konsekwentni wobec osób naruszających przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, narażających innych uczestników ruchu. Obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne, wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

Patrole ruchu drogowego podczas dzisiejszych działań pełnili służbę także w rejonach szkół, gdzie sprawdzali jak względem pieszych zachowują się kierujący. Celem takich policyjnych działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

 

Powrót na górę strony