Aktualności

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO W TWOJEJ OKOLICY? SKORZYSTAJ Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji 15.09.2022

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to uruchomione w województwie lubuskim we wrześniu 2016 roku narzędzie komunikacji Policji ze społeczeństwem. Dzięki tej aplikacji, która również dla służb prewencyjnych Policji stała się jednym z podstawowych narzędzi pracy, możemy dotrzeć w te wszystkie miejsca, w których mieszkańcy wskazują na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Już od ponad 5 lat działa w województwie lubuskim Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - narzędzie komunikacji Policji ze społeczeństwem. Bezpieczeństwo jak wiadomo, należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka, a dzięki mapie każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które mają wpływ na jego poczucie bezpieczeństwa. Zgłoszenia trafiają do policjantów, którzy regularnie sprawdzają wskazane miejsca.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została stworzona jako narzędzie, które pozwoli na rzetelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych, dlatego narzędzie to zostało stworzone, aby te potrzeby poznać. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma służyć także jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Ponadto może być jednym z elementów służących podejmowaniu decyzji o tworzeniu komisariatów i posterunków Policji.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy lubuskiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu. Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE ZGŁOSZENIA W RAMACH KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NIE ZASTĘPUJĄ POTRZEBY PILNEJ INTERWENCJI POLICJI. W TEGO TYPU PRZYPADKACH NALEŻY KORZYSTAĆ Z NUMERU ALARMOWEGO 112.

W Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wyróżniono 24 kategorie m.in.: akty wandalizmu, bezdomność, nieprawidłowe parkowanie, żebractwo, spożywanie alkoholu, zła organizacja ruchu, dzikie wysypiska śmieci, przekraczanie prędkości. W mieście i powiecie zielonogórskim najwięcej zgłoszeń dotyczy nieprawidłowego parkowania pojazdów. Ten problem występuje zarówno w centrum miasta jak i na osiedlach. Liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca i stąd pojawiają się kłopoty z parkowaniem aut. Ponadto zgłoszenia dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej.

Poniższa tabela ilustruje liczbę i rodzaj zgłaszanych najczęściej przez mieszkańców zagrożeń w powiecie zielonogórskim w 2021 roku. Wyszczególnione problemy były również najczęściej zgłaszanymi w latach 2019 - 2020.

 

ZGŁOSZENIA

2021

% wszystkich zgłoszeń

2020

% wszystkich zgłoszeń

Nieprawidłowe parkowanie

947

50,5

694

44,7

Przekraczanie dozwolonej prędkości

408

21,8

307

19,8

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

168

8,9

202

13,0

Niewłaściwa infrastruktura drogowa

181

9,6

76

4,9

Dzikie wysypiska

54

2,9

54

3,5

Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją

55

2,9

39

2,5

Akty wandalizmu

35

1,8

36

2,3

Zła organizacja ruchu drogowego

31

1,6

26

1,6

 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze do 31 grudnia 2021 roku  naniesiono łącznie 11523 zgłoszenia.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony