Zaświadczenia dotyczące udziału w zdarzeniu drogowym

Zaświadczenia dotyczące udziału w zdarzeniu drogowym

Wszelkie informacje związane z wydawaniem zaswiadczeń o uczestnictwie w kolizjach drogowych udzielane sa pod numerem telefonu:

47 79 52070

47 79 52071

sekretariat.rd.kmp_zgora@go.policja.gov.pl

w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00

W zaistniałej sytuacji w sprawie wydawania zaświadczeń prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Wystawione zaświadczenia będą wysyłane pocztą tradycyjną lub na wskazany adres mailowy.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W ZDARZENIU DROGOWYM

 1. Zaświadczenie potwierdzające udział w zdarzeniu drogowym wydawane jest każdemu uczestnikowi zdarzenia tj. kierującemu pojazdem, pasażerowi, pieszemu, a także właścicielowi pojazdu, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 217§ 1;3 kpa) w zw. art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.jedn. Dz.U.2014 poz. 1628 ze zm.) *

Wpłata:

Numer Konta Urzędu Miasta 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Zielonej Górze


Zaświadczenie zawiera podstawowe dane tj. datę i miejsce zdarzenia, imię i nazwisko sprawcy, poszkodowanego, rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny oraz numer polisy OC. 


*Pełne dane udostępniane są zakładom ubezpieczeń w trybie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz.U. 2013, poz. 950 ze zm.) nieodpłatnie.


 1. Wniosek złożony w imieniu uczestnika zdarzenia przez umocowaną firmę dochodzącą roszczeń ubezpieczeniowych, winien zawierać oryginał pełnomocnictwa   
  lub uwierzytelniony jego odpis. Uwierzytelnieniem dokumentu jest czynność określona w art. 79 pkt 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. jedn. Dz.U. 2014, poz. 164 ze zm.) i może być dokonana tylko przez notariusza, chyba, że firmę ubezpieczeniową reprezentuje adwokat lub radca prawny, wówczas może on samodzielnie uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa.
 2. Jeżeli wniosek obejmuje wskazanie danych sprawcy zdarzenia, zaświadczenie wydawane jest w przypadku, gdy sprawca zdarzenia został  ustalony i ukarany
  mandatem karnym. W sytuacji, gdy prowadzone są czynności wyjaśniające, zaświadczenie wydawane jest po ich zakończeniu.
 3. Czynności wyjaśniające dot. zdarzenia drogowego prowadzone są przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym (pobierz, PDF)
 • Informacja o opłacie za wydanie zaświadczenia (pobierz, PDF)
Powrót na górę strony