ZIELONA STREFA

Jeśli posiadasz informacje o popełnionych przestepstwach i wykroczenia przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu sie nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  • przestępstwach bądz wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj sie z nami, wysyłając e–mail do jednostki Policji:

       KMP Zielona Góra
 

lub wyślij zgłoszenie poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wybierając odpowiednie zdarzenie z katalogu spraw:

  • znęcanie sie nad zwierzetami
  • kłusownictwo
  • zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych
  • niszczenie zieleni
  • nielegalna wycinka drzew
  • poruszanie sie po terenach lesnych quadami

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z póżn. zm)
do podstawowych zadań  Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Powyższe regulacje odnoszą sie nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną zwierzenta.
Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikajacą bezposrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r nr 106, poz.102, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Informacje kontaktowe:
Koordynator ds CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział do walki z Przestepczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp.
telefon: 47 79 112 87

Policjant współpracujący z Pionu Prewencji
Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp
telefon: 47 79 115 80

Powrót na górę strony