Ochrona środowiska - ZIELONA STREFA - KMP Zielona Góra

ZIELONA STREFA

Ochrona środowiska

Dane kontaktowe : Asp. Król Sławomir - Wydz. dw z PG KWP w Gorzowie Wlkp.

Koordynator ds. trans granicznego przemieszczania odpadów oraz nielegalnego składowania odpadów
tel. 95 738 12 86
fax. 95 738 12 95
e-mail: sekretariat.pg@go.policja.gov.pl

Koordynator - podkom. Wojciech Adamczewski - Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Zielonej Górze
tel. 68 476 2211
sekretariat - 68 476 2200
e-mail: sekretariat.pg.kmp_zgora@go.policja.gov.pl

 

Wybrane akty prawne dotyczące zagrożeń związanych z nielegalnym składowaniem, magazynowaniem i utylizowaniem odpadów oraz niezgodnym z przepisami międzynarodowym przemieszczaniem odpadów:

  • Poziom Unii Europejskiej – UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
  • Poziom krajowy :
  • Ustawa z dnia 29.06.2007 r.  o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
  • Ustawa z dnia 06.06.1997 r.  Kodeks Karny - Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp.
ul. Kostrzyńska 48,
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 7355220, 21
fax: +48 95 7355222
sekretariat@gorzow.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
tel.: +48 68-454-85-50
fax: +48 68-454-84-59
e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl