Handel ludźmi

Handel ludźmi

Bezpieczne Wakacje - jak nie stać się ofiarą przestępstwa

Zielonogórscy policjanci w ramach działań „Bezpieczne Wakacje” prowadzą kampanię edukacyjną i prewencyjną wśród młodzieży na temat handlu ludźmi. Czas wakacyjny sprzyja niestety działaniom przestępców, którzy werbują, a następnie sprzedają młode kobiety za granicę. Uczennice czy studentki nie zawsze wiedzą jak się bronić i jak poznać, że ktoś ma w stosunku do nich złe zamiary. Policjanci przestrzegają dziewczęta i młode kobiety przed przypadkowymi znajomościami zawieranymi w czasie wakacji w dyskotekach i przez internet.

Dyskoteki:

1. Nigdy nie wychodź sama z dopiero co poznanym mężczyzną/chłopakiem.

2. Nie wsiadaj do samochodu nieznanych ci osób

3. Zawsze chodź z koleżanką lub większą grupą przyjaciół – pamiętaj – w grupie zawsze jest bezpieczniej.

4. Nie pozostawiaj napoi bez nadzoru – ktoś może ci coś niepostrzeżenie wsypać

5. Poinformuj zawsze rodziców dokąd idziesz i kiedy wrócisz – będą wiedzieli gdzie cię szukać i szybko zorientują się gdy coś będzie nie tak.

6. Bądź ostrożna przy zawieraniu nowych znajomości – stosuj zawsze zasadę ograniczonego zaufania, tak naprawdę nie wiesz z kim masz do czynienia.

7. Pamiętaj: jeśli chłopakowi na tobie zależy da ci trochę czasu, żebyś mogła go lepiej poznać.

Internet:

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.
2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!
3. Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.
4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią.

5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie i jakie ten ktoś ma wobec ciebie zamiary.

6. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym znajomym pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami. Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.

Wyjeżdżając za granicę:

1.Zabierz wszystkie ważne dokumenty, ich kopię pozostaw u osób bliskich. Dołącz do nich aktualną fotografię. Nie oddawaj obcym swoich dokumentów.

2. Pozostaw adres, pod którym będziesz za granicą, nr telefonu, dane znajomego lub pracodawcy

3. Upewnij się czy Twój pracodawca istnieje. Dowiedz się o nim jak najwięcej.

4. Czytaj uważnie wszystkie dokumenty, zwłaszcza te, które masz podpisać.

5. Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost.

6. Wybieraj oferty wyjazdu z biur sprawdzonych. Unikaj tzw. okazji.

7. Zabierz ze sobą: adres i nr telefonu polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz, pieniądze jako zapas na tzw. ”czarną godzinę”.

Jeśli uważasz, że zostało popełnione przestępstwo lub szukasz pomocy zgłoś się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń:

 

POLICJA 997 LUB 112

LA STRADA (022) 628 99 99


 

HANDEL LUDŹMI

W ramach projektu profilaktycznego pn. „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi”realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., zielonogórscy policjanci zaplanowali jego realizację. Policjanci wyposażeni w materiały informacyjno-edukacyjne (ulotki, plakaty) wezmą udział w spotkaniach z uczniami szkół średnich, podczas których przekażą porady i informacje o tym jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi.

Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, prace lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie lub usunięcie organów.

Zanim wybierzemy się za granicę do pracy PAMIĘTAJMY, aby:

- Dopełnij wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu - jeśli wyjeżdżasz

na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne konieczne do podjęcia pracy

dokumenty np.: zaświadczenia potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe).

- Ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia).

- Sprawdź, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący Ci pracę działa legalnie, tzn. czy

jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni

certyfikat (od l listopada 2005 certyfikaty wydaje Urząd Marszałka Województwa).

- Upewnij się, że Twój pracodawcaistnieje!

- Dowiedz się o nim jak najwięcej - najlepiej od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu.

Skontaktuj się z nim.

- Dowiedz się, na co możesz liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów w pracy
(np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub masz problemy z pracodawcą).

Poproś o zobowiązanie na piśmie.

- Dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, zwłaszcza te, które

masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz - pytaj!

- Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania!

- Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz,

pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do

dokumentów aktualną fotografię.

- Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię
i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie

wyruszać \v pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy.

- Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz
w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku

ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przekaż

pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.

Zabierz ze sobą

1. Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz.
W razie jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc.

2. Słownik lub rozmówki - jeśli nie jesteś pewna, czy dasz sobie radę z miejscowym

językiem.

3. Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za

darmo będziesz mogła zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego –

nie komórki - o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka,

która połączy rozmowę mówi po polsku.

4. Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszko-

dowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i

pomoc.

5. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w

Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas

pobytu za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed

wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez

NFZ.

6. Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.

7. Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki). Zapas na „czarną godzinę", aby

miała za co wrócić do Polski.

Pamiętaj Za granicą

- Nikt więc, nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do

czegokolwiek - także do pracy!

- Masz prawo do obrony swoich praw!

- Jeśli trafiłaś na policję - czy to jako poszkodowana czy

jako podejrzana, masz prawo do tłumacza - domagaj się tego.

PORADY OPRACOWANE PRZEZ

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

Linki do stron internetowych

www.warszawa.caritas.pl

www.lastrada.free.ngo.pl

 

 

Powrót na górę strony