Struktura Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - Struktura - KMP Zielona Góra

Struktura Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Nazwa wydziału Telefon FAX
Wydział Kryminalny 47 79 52100 47 79 52105
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą 47 79 52200 47 79 52205
Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową 47 79 52770 47 79 52775
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 47 79 52150 47 79 52155
     
Wydział Sztab Policji 47 79 52400 47 79 52405
     
Wydział Prewencji 47 79 52250 47 79 52255
  • Zespół wykroczeń
47 79 52250 47 79 52255
  • Zespół ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii
47 79 52271 47 79 52255
     
Wydział Ruchu Drogowego 47 79 52050 47 79 52055
     
Wydział Wspomagający 47 79 52500 47 79 52505
     
Zespół Kadr i Szkolenia - policjanci 47 79 52610 47 79 52615
Zespół Kadr i Szkolenia - pracownicy policji 47 79 52611 47 79 52005
Zespół Prezydialny 47 79 52621 47 79 52005
Zespół Komunikacji Społecznej 47 79 52030 47 79 52005
Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków 47 79 52634 47 79 52005
Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych 47 79 52640 47 79 52645
     
KOMISARIATY POLICJI    
Komisariat I Policji w Zielonej Górze 47 79 51311 47 79 51315
Komisariat II Policji w Zielonej Górze 47 79 51211 47 79 51215
Posterunek Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim
Przyjmuje interesantów
 w dni robocze w godz. 8.30 - 14.30
47 79 52341  
Posterunek Policji w Świdnicy
Przyjmuje interesantów
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
68 327 31 26  
Komisariat Policji w Sulechowie 47 79 56400 47 79 56405
Posterunek Policji w Babimoście
Przyjmuje interesantów 
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
w każdą roboczą środę w godz. 9.00 - 11.00
47 79 56801  
Posterunek Policji w Kargowej
Przyjmuje interesantów
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
w każdy czwartek w godz, 15.00 - 17.00
47 79 56881  

Posterunek Policji w Trzebiechowie
Przyjmuje interesantów
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
w każdy roboczy wtorek w godz. 15.00 - 17.00

47 79 56861