Struktura Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Nazwa wydziału Telefon
Wydział Kryminalny 47 79 52100
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą 47 79 52200
Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową 47 79 52770
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 47 79 52150
   
Wydział Sztab Policji 47 79 52400
   
Wydział Prewencji 47 79 52250
  • Zespół wykroczeń
47 79 52250
  • Zespół ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii
47 79 52271
   
Wydział Ruchu Drogowego 47 79 52050
   
Wydział Wspomagający 47 79 52500
   
Zespół Kadr i Szkolenia - policjanci 47 79 52610
Zespół Kadr i Szkolenia - pracownicy policji 47 79 52611
Zespół Prezydialny 47 79 52621
Zespół Komunikacji Społecznej 47 79 52030
Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków 47 79 52634
Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych 47 79 52640
   
KOMISARIATY POLICJI  
Komisariat I Policji w Zielonej Górze 47 79 51311
Komisariat II Policji w Zielonej Górze 47 79 51211
Posterunek Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim
Przyjmuje interesantów
 w dni robocze w godz. 8.30 - 14.30
47 79 52341
Posterunek Policji w Świdnicy
Przyjmuje interesantów
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
47 79 56851
Komisariat Policji w Sulechowie 47 79 56400
Posterunek Policji w Babimoście
Przyjmuje interesantów 
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
w każdą roboczą środę w godz. 9.00 - 11.00
47 79 56801
Posterunek Policji w Kargowej
Przyjmuje interesantów
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
w każdy czwartek w godz, 15.00 - 17.00
47 79 56881

Posterunek Policji w Trzebiechowie
Przyjmuje interesantów
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
w każdy roboczy wtorek w godz. 15.00 - 17.00

47 79 56861

 

Powrót na górę strony