Kierownictwo - KMP Zielona Góra

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 26.07.2018

MŁ. INSP.  JAROSŁAW TCHOROWSKI

Komendant Miejski Policji

   
   
   

NADKOM.  KRZYSZTOF GAJDA

Z-ca Komendanta Miejskiego Policji