Dzielnicowi - Posterunek Policji w Kargowej - Dzielnicowi - KMP Zielona Góra

Dzielnicowi

Data publikacji 31.12.2018

POSTERUNEK POLICJI W KARGOWEJ

ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa
tel: 47 79 56881

Kierownik Posterunku:
asp. Jacek Dryło
tel: 519534674

Dyżury pełnione w Posterunku Policji w Kargowej:

  • w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 - dyżur pełni kierownik posterunku asp. Jacek Dryło tel: 519534674
  • w każdy roboczy czwartek w godz. 15.00 - 17.00

tel. dyżurnego Komisariatu Policji w Sulechowie : 47 79 56411

REJON I
dzielnicowy - sierż. szt. Maciej Oczujda

tel: 47 79 56881

tel. 519 534 635

adres e-mail:

dzielnicowy.kargowa1@go.policja.gov.pl

Teren miasta Kargowa.

Czas realizacji:

od 01.03.2021r. do 31.08.2021r.

Podmioty zewnętrzne współpracujące w realizacji zadania:

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radny Miejski Okręgu wyborczego nr 2 w Kargowej

Opis działania priorytetowego:

Kargowa - ul. Łąkowa rejon biosiłowni - zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz zaśmiecanie

   

REJON II
dzielnicowy -  mł asp.  Waldemar Michalewicz

tel: 47 79 56881

tel. 519 534 168

adres e-mail:

dzielnicowy.kargowa2@go.policja.gov.pl

Gmina Kargowa:

Miejscowości:

Chwalim, Dąbrówka, Stary Jaromierz, Linie, Nowy Jaromierz, Wojnowo,
Obra Dolna, Smolno Wielkie, Karszyn, Smolno Małe, Przeszkoda, Kaliska,

Czas realizacji:

od 01.03.2021r. do 31.08.2021r.

Podmioty zewnętrzne współpracujące w realizacji zadania:

sołtysi wsi Stary Jaromierz, Nowy Jaromierz, Obra Dolna, Radny Miejski Okręgu Wyborczego nr 13 w Kargowej

Opis działania priorytetowego:

Stary Jaromierz, Nowy Jaromierz, Obra Dolna - nieuprawniony wjazd do lasu pojazdami silnikowymi