Umundurowanie

Umundurowanie - Karta indywidualnego umundurowania

 

Informacja dla osób upoważnionych:

Proszę pobrać formularz w wybranym formacie i po wypełnieniu, zgodnie z załączoną instrukcją, proszę przekazać go do KMP. 

 

Formularz DOC -Karta indywidualnego umundurowania  

Formularz PDF -Karta indywidualnego umundurowania

 

 
 
Wypełniony formularz prosimy przekazać upoważnionej osobie lub:
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres KMP (kiu.kmp_zgora@go.policja.gov.pl),
  • przesłać faxem na numer 47 79 52505,
  • dostarczyć osobiście bądź listownie na adres: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze Wydział Wspomagający ul. Partyzantów 40 65-332 Zielona Góra.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 47 79 52500 

Powrót na górę strony